Europa prioritzarà per fi la lluita contra les desigualtats gràcies a l'impuls del Parlament Europeu

  • Javi López
  • Actualizado:
  • Creado:

“Avui el Parlament ha fet un pas fonamental per incorporar la lluita contres les desigualtats des d'una perspectiva global en l'agenda no només social sinó també econòmica de la Unió Europea”


El Parlament europeu ha donat definitivament llum verda a l'Informe sobre el “Combat contra les desigualtats com a palanca per impulsar la creació d'ocupació i el creixement” que ha estat elaborat, debatut i acordat des de principis d'aquest any.

Javi López, eurodiputat del PSC en la Delegació Socialista Espanyola i ponent d'aquest informe del Parlament Europeu, ha declarat en acabar la votació que “avui el Parlament ha fet un pas fonamental per incorporar la lluita contres les desigualtats des d'una perspectiva global en l'agenda no només social sinó també econòmica de la Unió Europea”.

López ha destacat que l'informe, que ha comptat amb un gran suport del conjunt de Grups Polítics de la càmera, “reclama de la Comissió que doni passos rellevants en la implementació de polítiques públiques tant econòmiques com a laborals i socials per atallar la desigualtat creixent, agreujada amb la crisi econòmica, amb l'objecte d'establir les bases d'un creixement més sostenible, gràcies a la creació d'ocupació de qualitat”.

Entre les mesures més importants cal destacar la sol·licitud a la Comissió en l'àmbit del Semestre Europeu d'avaluar els desequilibris en termes de distribució tant dels ingressos com de la riquesa, com a forma de vincular la coordinació econòmica amb l'ocupació i els dèficits dels països no només en termes econòmics, però també socials, així com exigir que s'estableixi un autèntic Pilar Europeu dels Drets Socials que promogui la convergència a l'alça.

L'Informe també demana a la Comissió Europea que ampliï l'abast legislatiu de la Directiva sobre contractació a nivell Europea, que té previst revisar, per garantir que tots els treballadors europeus, independentment del tipus de contracte que tinguin, gaudeixin de condicions de treball dignes.

Al seu torn l'Informe es fa ressò de les vies jurídiques que el Comitè Econòmic i Social Europeu proposa perquè s'instauri una Renda Mínima Garantida a nivell europeu.
També exigeix que es dugui a terme un estudi sobre l'índex de salari digne per estimar els ingressos aproximats necessaris per satisfer les necessitats bàsiques d'una família o que s'estableixin límits en l'ús de contractes de zero hores, les pràctiques no remunerades o l'ús de treballadors temporals per part de les agències de serveis o l'ús de contractes temporals recurrents per a tasques permanents.
Aquesta resolució del Parlament també recorda que les institucions europees han de promoure l'aplicació del dret de negociació col·lectiva, que és un dret fonamental de la Unió.

Es denuncia que, en molts països, els sistemes de protecció social i de benestar s'han vist sotmesos a pressions afectats per la consolidació financera, amb repercussions en termes de desigualtats d'ingressos.
Es demana a la Comissió, en línia amb els objectius de Barcelona, que s'adoptin les mesures adequades per garantir un accés universal i assequible a l'educació pública de qualitat des d'una edat primerenca (0-3), ja que això és clau per combatre les desigualtats a llarg termini.

En relació al comerç internacional reconeix que els seus beneficis no sempre s'han distribuït bé i que és necessari que en aquests acords comercials es protegeixi l'ocupació de qualitat i els drets dels treballadors i es garanteixin mecanismes europeus i nacionals de compensació per als treballadors.

En relació a la lluita contra la pobresa demana a la Comissió i als Estats membres que intensifiquin la lluita contra la pobresa, especialment entre els nens, establint objectius per reduir la pobresa infantil i explorant l'aplicació coordinada de la Recomanació sobre la inversió en la infància i creant un sistema de Garantia Infantil, que asseguri que tot nen té accés als serveis bàsics de salut, educació i benestar social i accés a un habitatge digne i a una alimentació adequada.

Respecte a la desigualtat de gènere, es demana entre altres coses que la Comissió present iniciatives per eliminar qualsevol tipus de diferència salarial de gènere.

Finalment l'eurodiputat ha volgut posar en valor que gràcies a l'Informe es demana a la Comissió i als Estats membres que emprenguin accions reals contra el frau fiscal, com un mitjà important per reduir les desigualtats econòmiques. Desafortunadament, malgrat les propostes socialistes perquè es recolzés la creació d'un organisme intergovernamental de les Nacions Unides per a la cooperació fiscal a més d'un Registre d'inversors a nivell Europeu, en línia amb les mesures recomanades per organitzacions internacionals com Oxfam o per acadèmics com Thomas Piketty, per posar fi d'una vegada per sempre a escàndols com els “Paradise Papers”, els vots en contra del Partit Popular europeu i dels Liberals on s'enquadra Ciutadans han impedit que aquestes mesures siguin aprovades. No obstant això si han tirat endavant les recomanacions sobre la necessitat d'assegurar pressupostos públics adequats en termes de salut, habitatge, educació o ocupació, a través de la política fiscal i la necessitat de caminar en l'harmonització fiscal europea en aquest sentit.

La resolució s'emmarca dins del conjunt d'iniciatives que els Socialistes i Demòcrates europeus han treballat durant la legislatura per enfortir i prioritzar la creació d'una veritable dimensió social de la Unió Europea a través de mesures com el Pilar Europeu de Drets Socials, la proclamació dels quals es produirà aquest mateix cap de setmana en el cim de Goteburgoon participessin tant el Consell, com la Comissió i el Parlament.

Palabras clave: