"Sobre la lluita contra les desigualtats per impulsar la creació d’ocupació i el creixement" amb Javi López

  • Actualitzat:
  • Creat:

L’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona va organitzar el dijous 12 d’abril una presentació-col·loqui de l’informe del qual n’és ponent l’eurodiputat Javi López, del grup S&D.

El passat 16 de novembre el Parlament Europeu va aprovar en sessió plenària aquesta resolució per 386 vots a favor, 102 en contra i 51 abstencions. El seu ponent, Javi López(S&D), membre de la comissió d’Ocupació i Afers Socials, defensava durant el debat previ a la votació: "Ha arribat l'hora de marcar com a prioritat refer el nostre pacte social i respondre també a la llarga llista de damnificats i de víctimes dels últims anys". En aquest sentit, Javi López reclamava "atendre a una llista de 115 milions de ciutadans europeus que viuen actualment amb risc de pobresa o d'exclusió social".

Segons apunta l’informe, l’any 2015 el 47,5% de les persones a l’atur a la UE corrien risc de pobresa. El text promou la lluita contra les desigualtats com a eina per impulsar la creació d'ocupació i el creixement i, al mateix temps, reduir la pobresa.

Entre les mesures més rellevants, el text insta la Comissió Europea a que, en el marc del Semestre Europeu i sense perjudici de les competències nacionals, avaluï millor els desequilibris en termes de distribució de la renda i la riquesa, també a través d'informes individuals d'examen exhaustiu, si es detecten desequilibris, com a forma de vincular la coordinació econòmica amb els resultats en matèria social i d'ocupació. També es reclama a la Comissió i als Estats membres que col·laborin per abordar la discriminació en la contractació i els procediments de contractació discriminatoris que impedeixen accedir al mercat de treball per raons (entre altres) de gènere, identitat o expressió de gènere, orientació sexual, característiques sexuals, origen ètnic, discapacitat o edat.

Tanmateix, l’informe demana millorar el finançament de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil per al període 2017-2020 i que arribi millor als joves menors de 30 anys; i que en la seva aplicació es concentri en els joves més vulnerables.

La presentació-col·loqui de l’informe a Barcelona va comptar amb la participació de Javi López; de Marga León, professora de Ciència Política a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (iGOP), de la UAB, i editora a ‘Agenda Pública’; de Berta Barbet, investigadora post-doctoral al grup de recerca “Democracy, elections and citizenship”, de la UAB, i editora de Politikon; i serà moderat per la Ariadna Trillas, periodista a ‘Alternativas Económicas’ i ex corresponsal a Brussel·les.

Segons un Eurobaròmetre comissionat pel Parlament Europeu publicat a l’abril de 2017, les desigualtats socials són de total importància per al 84% de la població de la UE, i a Espanya aquesta preocupació se situa al 89%.

Fitxers adjunts: