El PSC insta a la Comissió Europea a regular plataformes com Airbnb

  • Actualitzat:
  • Creat:

L'eurodiputat socialista Javi López ha demanat que la UE reguli plataformes d’economia col·laborat iva com Airbnb per tal d’assegurar l’accés equitatiu a l’habitatge i protegir la convivència a les ciutats.

L’eurodiputat socialista considera que les plataformes d’economia col·laborativa han constituït una revolució del mercat i han ofert noves oportunitats per als consumidors. No obstant, reconeix que comporten una sèrie de costos que cal abordar, com la precarització dels drets laborals, la competència deslleial o la gentrificació urbana. López remarca que en el cas de l’habitatge aquests costos son significativament evidents, ja que moltes ciutats han desenvolupat la seva pròpia legislació mentre insten a la UE a regular aquest fenomen a nivell comunitari.

Posterior a la trobada que Javi López i Jaume Collboni vam tenir amb el Comissari Pierre Moscovici, l’eurodiputat ha demanat a la Comissió Europea que expliqui si considera que aquestes plataformes afecten la cohesió social de les ciutats de la UE, i si creu convenient la creació d’un marc regulador comú per fer front als problemes derivats del seu ús.

López remarca que “la proliferació de pisos turístics il·legals als centres de les ciutats provoca l’expulsió de veïns de tota la vida, l’augment desorbitat dels preus del mercat, la creació de centres urbans fantasmes on no hi viu ningú i on es ressent l’economia local i especialment els petits comerços”. López afegeix que “cal fer front aquest reptes per assegurar que tothom tingui accés a un habitatge digne, i especialment que els joves puguin emancipar-se i començar el seu projecte vital”.

L’eurodiputat destaca el cas de Barcelona, on “els preus de lloguer s’han disparat i la convivència entre turistes i residents es complica” i exigeix “posar solució aquests problemes de la mà de les institucions comunitàries i el món local”, ha recordat “és un repte de dimensions europees, i les ciutats es troben soles davant de les grans plataformes digitals que operen de forma transnacional. Per això demanem a la Comissió que prengui la iniciativa i acabi amb l’existència de regulacions diferents d’un mateix fenomen europeu per tal de protegir el dret a l’habitatge a les grans ciutats com a instrument de cohesió a la UE”.